De controle van de financiële cijfers en het samenstellen van de jaarrekening zijn een kerntaak, die wij nauwkeurig, correct en volgens alle wettelijke eisen uitvoeren. Maar LOS gaat vérder.

Beter inzicht in uw financiële situatie

Samen met u bespreken we met vaste regelmaat de actuele cijfers en kijken we door alle cijfers en ratio’s van uw onderneming heen. Zo geven wij u een beter inzicht in het financiële reilen en zeilen van vandaag en de vooruitzichten van uw onderneming voor morgen. We kennen de mogelijkheden om de efficiency van de administratieve organisatie te verbeteren. Samen met u maken we concrete stappen om de winstgevendheid van uw onderneming te verhogen.  

Altijd up to date

Onze dossiers zijn WTA-compliant (voldoen aan de Wet Toezicht Accountantsorganisaties) en voldoen hiermee - net als onze medewerkers! - aan de meest actuele vaktechnische eisen. De dossiers zijn eenduidig opgebouwd, zodat al onze medewerkers daar de informatie aan kunnen ontlenen die zij nodig hebben. Zo is iedereen op de hoogte van wat er bij uw onderneming speelt. En hoeft u geen overbodige vragen te beantwoorden.

Accountancy Diensten

 • Samenstellen, beoordelen en controleren van de jaarrekening
 • Controleren andere verantwoordingen, waaronder subsidies door overheden
 • Opstellen en ontwikkelen direct toepasbare management- en stuurinformatie
 • Tussentijdse cijfers
 • Begrotingen en prognoses
 • Advisering interne beheersing en administratieve organisatie
 • Due diligence onderzoek
 • Verzorgen belastingaangiftes
 • Salarisadministratie en advies
 • Intensieve contacten met financiers en Raad van Commissarissen/Toezicht
 • Sparringpartner en klankbord voor ondernemer en bestuurder
 • Voeren financiële administratie