De financiële verslaglegging ligt bij steeds meer overheden, stichtingen en bedrijven onder een vergrootglas. Transparantie, duidelijkheid en betrouwbaarheid staan voorop. De Assurance specialisten van LOS beschikken over de kennis en ervaring om controles uit te voeren, die extra zekerheid aan de jaarrekening toevoegen.

Accountantscontrole ‘plus’

Een ‘normale’ accountantscontrole, die leidt tot een controleverklaring en/of een accountantsverslag, geeft u en uw stakeholders zekerheid over resultaten. Veel organisaties worden echter steeds meer geconfronteerd met aanvullende regels en eisen. Vanuit een vertrouwensrelatie verzorgen we de kwartaalrapportage en de jaarrekening tot in de puntjes, maar beoordelen we ook de kwaliteit van de financiële processen, de informatiestromen en de bedrijfsprocessen. En beschikken we over kennis en integriteit om u hierover deskundig te adviseren.

Due diligence  

Het Engelse begrip due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. In normaal Nederlands betekent het boekenonderzoek, dat met name bij fusies en overnames wordt verricht. Afhankelijk van de vraag brengen de experts van LOS bij een due diligence alle potentiële risico’s, maar ook de synergievoordelen in kaart, zodat u weloverwogen kunt besluiten om de transactie wel of niet te laten doorgaan.