Actieve ondernemers ondervinden vaak hoe complex en uitgebreid ons belastingstelsel is. Bij belastingaangiften, maar zeker ook bij vraagstukken rondom investeringen, overnames, opvolging, fusies, herstructureringen, keuze van de juiste rechtsvorm en estate planning. Voor de best passende en fiscaal meest aantrekkelijke oplossingen kunt u rekenen op up-to-date advies van de fiscalisten van LOS.

Full-service advisering

Professionele dienstverlening en persoonlijk contact zijn de belangrijkste pijlers onder een plezierige en langdurige samenwerking. Onze fiscaal juristen verzorgen uw belastingaangiften, hebben namens u overleg met de Belastingdienst en adviseren u over de meest voordelige oplossing voor al uw fiscale vraagstukken. De juiste fiscale advisering kan u nu en in de toekomst veel geld besparen.

Horizontaal Toezicht

De basis van Horizontaal Toezicht is wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. De kwaliteit van de werkzaamheden van LOS wordt voortdurend getoetst. LOS investeert ook continu in deze kwaliteit. De Belastingdienst heeft vastgesteld dat die kwaliteit basis kan zijn voor Horizontaal Toezicht. Om die reden is het voor cliënten van LOS nu mogelijk om voor Horizontaal Toezicht te kiezen met de volgende voordelen:

 • Het sneller doorlopen van het aangifteproces, zodat u eerder een definitieve aanslag en dus eerder zekerheid heeft. Dit is ook van belang voor bijvoorbeeld verliesverrekeningen en middelingsverzoeken, zodat u een teruggave eerder van de Belastingdienst ontvangt.

 • Minder verticaal toezicht van de Belastingdienst. Dat wil zeggen, er worden minder controles uitgevoerd en er worden in beginsel geen vragenbrieven meer verstuurd door de Belastingdienst. Er vindt in principe alleen nog steekproefsgewijs controle plaats en deze controle vindt sneller plaats en duurt korter. Daarnaast is de kans op boetes hierdoor kleiner.

 •  Eén aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Deze is altijd makkelijk benaderbaar en hiermee kan snel inhoudelijk vooroverleg plaatsvinden.

Uitgebreide kennis en ervaring

Onze adviseurs hebben veel praktijkervaring en investeren veel tijd in studie om up-to-date te blijven. Uit de constante stroom van nieuwe fiscale wetten en voorschriften selecteren ze datgene wat voor u relevant is. Zo weet u zeker dat u gebruik maakt van de meest actuele fiscale regels, jurisprudentie en mogelijkheden. En als de situatie daarom vraagt, wordt - indien gewenst - nauw samengewerkt met andere specialisten van ons kantoor.

Fiscale aangiften

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonbelasting
 • Dividendbelasting
 • Schenk- en erfbelasting

 

Fiscaal juridische diensten

 • Internationale adviezen
 • Sociale zekerheid
 • Echtscheiding
 • Huwelijksgoederenregime
 • Waarderingsproblematiek
 • Taxplanning
 • Nalatenschappen
 • Bedrijfsopvolging (en andere aspecten voor en bij familiebedrijven)
 • Herstructurering/rechtsvormen
 • Optieregelingen

Neem contact op met Robin Reijnierse

Benieuwd hoe onze aanpak op dit onderwerp u en uw business vérder kan brengen? Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvend gesprek.