In de startfase van uw bedrijf kende u iedere klant, offerte, factuur, betalingstermijn en concurrent. Inmiddels is uw bedrijf gegroeid en is het aantal klanten, medewerkers en omzet toegenomen. Om grip op uw business te houden, bent u op zoek naar praktische stuurinformatie en direct toepasbare adviezen en acties.

In vier stappen naar Business in Control

De aanpak van Business in Control is erop gericht scherper naar de belangrijkste facetten van uw bedrijfsvoering te kijken. We dagen u uit om samen na te denken over de toekomst en daarvoor financiële stuurinformatie te ontwikkelen. Door beter inzicht en overzicht realiseert u betere resultaten en krijgt u een scherper vooruitzicht voor uw bedrijf en organisatie.

Stap 1: Vaststellen van ondernemingsvisie en strategie
Stap 2: Formuleren van doelstellingen en actiepunten
Stap 3: Definiëren van direct toepasbare stuurinformatie
Stap 4: Plan van aanpak voor de uitvoering

Snel en praktisch

Na enkele gesprekken ontvangt u de resultaat van de vier stappen. Geen vuistdikke rapporten, maar praktische informatie en tools op de aandachtgebieden: klanten, medewerkers, financieel en interne organisatie. Zo komt u snel op operationeel niveau en raken de medewerkers direct betrokken bij het dagelijks realiseren van de doelen.

Aandachtspunten Business in Control:

  • Ondernemerscompetenties
  • Strategiebepaling
  • Acquisitie
  • Bedrijfsprocessen
  • Financiële informatie
  • Financiering
  • Kostenreductie
  • Personeel
  • Debiteurenbeheer

Neem contact op met LOS

Benieuwd hoe LOS u vérder kan brengen met uw business? Neem voor een eerste kennismaking contact met ons op. Of stel uw vraag via email. We maken graag tijd voor u vrij.